Dechový orchestr ZUŠ Prostějov

Současný dechový orchestr navazuje na tradici malého dechového orchestru, který působil na prostějovské Lidové škole umění od 60. let minulého století. Na postech bývalých dirigentů se vystřídali tehdejší učitelé školy - Josef Smutný a Miroslav Novák. Orchestr zaznamenal v minulých desetiletích celou řadu významných úspěchů v soutěžích, na přehlídkách a mnoha veřejných vystoupeních. V roce 2003 byl orchestr rozšířen o saxofonovou sekci, basklarinet, hoboj, fagot a další nástroje patřící do moderního obsazení současných dechových orchestrů. Vedoucím souboru se stal učitel školy Rudolf Prosecký. V současné době má orchestr okolo šedesáti hudebníků, jeho členy jsou žáci hudebního oboru, studenti středních i vysokých škol, učitelé a absolventi školy. Základem repertoiru jsou koncertní skladby našich i zahraničních autorů, ale také transkripce populárních melodií různých žánrů. Soubor pravidelně vystupuje v rámci města i regionu, zúčastňuje se soutěží a festivalů dechových orchestrů, úspěšně reprezentuje svoji školu a město v zahraničí.